На Волині вибрали найкращого вчителя з предметів духовно-морального спрямування

;7 фіналістів ділилися досві­дом роботи, писали тест на знан­ня Біблії, знаходили вихід із актуальних проблемних си­туа­цій на духовно-моральну те­матику, представляли майстер-клас елемента уроку та пре­зен­тацію досвіду виховної роботи. За висновком фахового журі, переможцем обласного туру всеук­раїнського конкурсу стала Людмила Положевець, учи­тель ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пульмо, - інформує Шацький край. Людмила Федорівна прис­вя­тила роботі в школі 12 років, з них 6 – справі плекання духов­ності учнівської молоді. Коли по­чи­нала викладати новий пред­мет «Основи християнської ети­­­ки», не було ні підручників, ні друкованих зошитів – лише гола програма. До уроків учитель го­тувалася, читаючи й аналізуючи Святе Письмо і користуючись порадами священика – отця Олек­сандра Черевка, настоя­теля Свято-Миколаївського храму с. Пульмо. Допомогла у становленні вчителя й осо­биста сильна віра в Бога, на­ма­гання жити за Законом Божим, бажання прищепити любов до Спасителя і до ближнього своїм ви­хованцям. – Кожен наш урок чи виховна година починається і за­кінчує­ться молитвою «От­че наш». Пункти шкі­­ль­ної програми пов­ністю збігаються з датами у церков­ному календарі. Зда­є­ться, не так давно ми з дітьми прос­лавляли світле на­род­ження Богоне­мов­ляти, коля­ду­ва­ли, щедрували, згодом – просили одне в од­ного пробачення у про­щену неділю, а тепер, у святий Ве­ликий піст, подумки переживаємо муки й страждання Ісуса Христа та молимо­ся за мир в нашій Ук­раїні. Помітила, що учні 5-6 класів, у яких викладаю курс «Основи християнської ети­ки», після моїх уроків ста­ють ближчими до Бога, час­тіше від­відують святий храм, сповідаю­ться, причащаються, роблять добро ближньому. Сприяє їх­ньому духовному зрос­танню і християнський куто­чок у стінах нашої школи, – розповідає Люд­мила Федорівна. Вчителька радіє тому, що зу­сил­ля багатьох років увінчалися успіхом, що тисячолітні цінності Свя­того Письма актуальні й нині, а дітки завдяки духовним урокам не деградують, а стаю­ть істинними християнами й сві­до­мими громадянами своєї краї­ни. Сьогодні Людмила Положе­вець готується до заключного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015 з предметів ду­ховно-морального спря­му­вання», який відбудеться 26-27 березня в м. Острог Рівненської об­ласті. Працює над вдоскона­лен­ням уроку «Любов як вияв са­мовідданості» та його пре­зен­тації, виховного заходу «Лю­дина починається з добра» і чи­тає Новий завіт. Знаю, що з та­ким життєвим кредо: «Вір у Бога, живи гідно. Якщо людям пот­рібно, щоб хтось простягнув руку, зроби це» Людмила Федо­рівна здобуде перемогу ще не в одному конкурсі і підкорить не одну педагогічну вершину.

Є що сказати?

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *